İÇ VE DIŞ PARÇALAR

Klimatik Testler

Araç iç ve dış parçalarının zaman içerisinde karşılaşabileceği hava koşullarının (sıcak, soğuk, nem.. gibi) simule edilmesi ile parçaların bu çevresel strese dayanımı gözlemlenmektedir.

Vibrasyon Testleri

Araç iç ve dış parçalarının zaman içerisinde maruz kalacağı titreşim etkenlerini simüle etmek ve bileşenlerin bu etkenlere dayanımını gözlemlemek için belirli frekans ve sıcaklık koşullarında numuneler teste tabi tutulmaktadır.

Termal Şok Testleri

Araç iç ve dış parçalarının üzerindeki ani sıcaklık etkilerini gözlemleyebilmek amacıyla termal şok kabinlerinde belirlenen çevrim sayılarında testler uygulanmaktadır.

Yaşlandırma Testleri

Araç iç ve dış parçalarının maruz kalabileceği güneş ışığı, yağmur, nem ve sıcaklık etkilerini kombine olarak simüle edebilmek amacıyla yaşlandırma testleri uygulanmaktadır.

Kimyasal Dayanım

Araçların iç ya da dış parçalarının otomobil sıvıları , kozmetik ürünler, temizleyiciler ve içecekler gibi kimyasallara olası veya uzun süreli maruziyeti sonucu oluşabilecek fiziksel bozulmalara karşı dayanıklılığını gösteren testler gerçekleştirilmektedir.

Korozyon Testleri

Metalik ve /veya boyalı, kaplamalı malzemelerin yüzeylerine, sabit bir sıcaklık ve konsantrasyonda tuzlu su çözeltisinin sürekli püskürtülmesi ile oluşan korozyon ya da görünür kusurlar incelenmektedir.

Mekanik Testler

Araç iç ve dış parçalarının üretiminde kullanılan malzemelerin kuvvet altındaki davranışlarını tayin etmek amacıyla çekme, basma, soyulma, kalıcı deformasyon gibi testler gerçekleştirilmektedir.

Yüzey Testleri

Araç içinde ya da dışında kullanılan boyalı, dekoratif, kaplamalı parçaların, mekanik bir aşındırma cihazı yardımı ile aşınma direnci ya da kesici bir el aleti kullanılarak çizilme direnci, boya performansı gibi özellikleri belirlenmektedir.

Renk/Parlaklık Ölçümleri

Araç içi ve dışında görülebilir alanda bulunan parçaların renk ve parlaklığının belirlenmesi için yapılan ölçümleri kapsamaktadır.

Sislenme Testleri

Araçlarda kullanılan iç mekan malzemelerinin, aynı anda sıcağa ve soğuğa maruz bırakılarak bir cam plaka üzerinde hafif bir sis oluşturma eğilimi belirlenir ve parlaklık, kütle ve pusluluk değişimi gibi etkiler gözlemlenir.

Emisyon Testleri

Aracın iç kısmındaki metalik olmayan malzemelerden salınan uçucu organik maddelerin (VOC, FOG, SVOC) türü ve miktarı analiz edilerek sağlığa zararlı kimyasalların tespiti yapılmaktadır.

Koku Analizi

Sıcaklık ve iklim koşullarının etkisi ile araçların yolcu bölmesinde hava akışına maruz kalan parçalardan yayılan koku profilleri tanımlanır ve koku yoğunluğu değerlendirilir.

Yanma Testleri

Araçların yolcu bölümü ve motor bölümünde kullanılan parçaların yanma davranışlarını tayin etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirilmektedir.

Basınçlı Su Testleri

Parçaların araç yıkama esnasında maruz kalacağı etkileri simüle edebilmek için farklı basınç, sıcaklık ve debi koşullarında çeşitli testler gerçekleştirilmektedir.