PCBAs (ELEKTRONİK KART)

Klimatik Testler

Elektronik kartların zaman içerisinde karşılaşabileceği hava koşullarının (sıcak, soğuk, nem.. gibi) simule edilmesi ile bileşenlerin bu çevresel strese dayanımı gözlemlenmektedir.

Vibrasyon Testleri

Elektronik kartların zaman içerisinde maruz kalacağı titreşim etkenlerini simüle etmek ve bileşenlerin bu etkenlere dayanımını gözlemlemek için belirli frekans ve sıcaklık koşullarında numuneler teste tabi tutulmaktadır.

Termal Şok Testleri

Elektronik kartlar üzerindeki ani sıcaklık etkilerini gözlemleyebilmek amacıyla termal şok kabinlerinde belirlenen çevrim sayılarında testler uygulanmaktadır.

Mikro Kesit İncelemesi

PCBA üretimindeki en önemli konulardan biri olan lehimleme prosesinin doğrulanması için elektronik kart üzerinde belirli bölgelerden mikrokesitler alınıp bu kesitlerdeki lehimler IPC-A-610’a göre analiz edilmektedir. Aynı zamanda bu analiz PCB üzerinde bulunan deliklerin kalitesini IPC-A-600’e göre analiz etmek için de kullanılmaktadır.

Whisker Analizi

PCBA’lerde bulunan elemanların lehimlerinde zaman içerisinde maruz kaldığı nem ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak oluşan ince saçaklar (whiskers), bu elemanların kısa devre olmasına ve elektronik kartın amacına göre çalışamamasına neden olmaktadır. Bu analiz ile elektronik kartlar whisker oluşumuna neden olacak koşullar altında yaşlandırıldıktan sonra elektron mikroskobu yardımıyla incelenmektedir.

İyonik Kirlilik Analizi

Elektronik kartların üzerinde biriken iyonlar elektrokimyasal göç (ECM), korozyon, parazitik sızıntılar ve dendrit büyümesi gibi önemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle elektronik kartların üzerinde oluşan iyonik kirlilik seviyesini tespit edebilmek amacıyla bu analiz uygulanmaktadır.

İtme ve Çekme Testleri

Elektronik kartlarda bulunan devre elemanların ın lehim kalitesini ve dayanımını test edebilmek için çeşitli itme ve çekme testleri uygulanmaktadır.

Delaminasyon Analizi

Elektronik kartlarda ve elemanlarda oluşan delaminasyonu hasarsız yöntemlerle tespit edebilmek için delaminasyon analizi uygulanmaktadır. Bu analizlerde çoğunlukla akustik mikroskop kullanılmaktadır.

X-ray Analizi

Özellikle alttan sonlandırmalı komponentlerde ve BGA paket tipinde gözle görülemeyen lehimlerde bulunan boşluk, kısa devre gibi hataları hasarsız bir şekilde tespit edebilmek için X-Ray analizi uygulanmaktadır.

Fotometrik Ölçümler

Elektronik kartlarda bulunan LED’lerin, ışık kaynaklarının akısını ölçebilmek, fonksiyonelliğini doğrulayabilmek için integrating sphere (entegre küre) ile ölçümler yapılmaktadır.

Fonksiyonel Testler

PCBA’lerin belirli koşullarda testlere maruz bırakılmasının ardından bu testlerin kartların fonksiyonelliğini etkileyip etkilemediğini görebilmek adına fonksiyonel testler gerçekleştirilmektedir.